Hindamismudel: Lugemine

Autor: Helgi Lehemets

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 5 4 32
aeg Järgib täpselt etteantud aega. Ületab aega 20 sek. Ajast läheb üle 40 sek. Ei mahu üldse aja piiridesse
teadlikkus Loeb arusaadavalt ja on tunda,et mõistab teksti täielikult. Lugemisel on aru saada,et üksikud sõnad jäävad arusaamatuks. Lüngad tervest tekstist arusaamisel. Ei saa loetust aru.
kuuldavus Loeb selgelt,valju häälega, kõik sõnad on kuuldavad. Loeb selgelt, valju häälega, kuid kõikidest sõnadest aru ei saa. Lugemine ei ole hästi kuulda. Loeb väga vaikselt.
ilmekus Loeb väga ilmekalt. Loeb ilmekalt,kuid erinevaid hääletoone kasutamata. Loeb ilmekalt. Ilmekus puudub.
soravus Loeb soravalt. Teeb pausi vales kohas. Esineb üksikuid pause vales kohas. Veerib.
õigsus Loeb vigadeta. Loeb ühe veaga. Loeb väheste vigadega. Esineb palju vigu.
rekvisiitide kasutamine Kasutab kostüümi või rekvisiite. Ei kasuta kostüümi ega rekvisiite.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 26.11.2011 15:54:58

Muudetud: 26.11.2011 16:03:23


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile