Hindamismudel: Luule esitamine

Autor: Helgi Lehemets

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Luule esitamine

Kriteerium 5 4 32
ilmekus esitaja loeb ilmekalt, pausid on õiges kohas esitaja loeb ilmekalt, pausid kohati valesti kohati kaob ilmekus, pausid valed ilmekus puudub
selgus esitaja hääldab sõnu korrektselt ja arusaadavalt esitaja hääldab sõnu arusaadavalt ja õigesti, kaks rõhuviga kohati arusaamatu või liiga vaikne liiga vaikne ja sõnadest ei saa aru
esitus luuletus esitatakse peast kasutab lugemisel aeg-ajalt abimaterjale - luuletus loetakse maha
esinemiskultuur esitaja esinemiskultuur on korrektne (hääletoon, kehakeel, silmside kuulajatega) puudub silmside kuulajatega kehakeel lohakas, puudub silmside esinemiskultuur jätab soovida kõikide punktide osas

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 26.11.2011 16:24:30

Muudetud: 26.11.2011 16:29:58


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile