Hindamismudel: Ilmavaatlused (üks nädal)

Autor: Evi Tarro

Valdkond: Tarkvara ja veeb: Veebileht kui õppematerjal

Kriteerium 1 23
Kaardid Kuni 4 ilmakaarti puudu. Kaartide paigutus segane Kuni 2 ilmakaarti puudu. Kaardid selged, loetavad, esitatud selgelt Lisatud kõik ilmakaardid. Kaardid loetavad, esitatud süsteemselt
Pealkirjad / päevad / kuupäevad Mõned pealkirjad olemas, mõned puudus. Pealkirjade paigutus segane Pealkirjades esineb stiilivigu. Pealkirjad erinevad. Kõik pealkirjastatud. Pealkirjad stiilsed. Esitatud selgelt ja süsteemselt
Selgitused / kommentaarid Mõned ilmakaardid on kommenteeritud / selgitatud, mõned mitte Mõned kommentaarid / selgitused on ebapiisavad või poolikud Kõik kaardid on ammendavalt kommenteeritud / selgitatud
Töö eesmärk Midagi on kirjutatud töö eesmärgi kohta Esitatud on töö eesmärk või selgitused töö teostamise kohta. Lisatud töö eesmärk ja selgitused töö teostamise kohta.
Autoriõigus Lisatud ainult autor(id) Lisatud autor(id). Kasutatud allikad korrektselt esitatud ja viidatud, lingid puuduvad. Lisatud autor(id). Kasutatud allikad korrektselt esitatud ja viidatud.
Kokkuvõte Kokkuvõte on kirjeldus Kokkuvõte on lihtsalt ülevaade ilmast nädala jooksul Kokkuvõte sisaldab ülevaadet nädala ilmast, põhjus/tagajärg seosed on välja toodud
Hinne kujuneb HINNE 3: punkte 6-9 HINNE 4: punkte 10-14 HINNE 5: punkte 15-18

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 03.12.2011 17:41:28


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile