Hindamismudel: Elusolendite reprodutseerimine

Autor: Merike Hein

Valdkond: Käeline tegevus: Joonistamine

Kriteerium 4 3 21
vormiõpetus Kujutatav on äratuntav ja originaalilähedane ning loomulik. Kujutatav on äratuntav, kui ebaloomulik. Kujutatav on aimatav ja ebaloomulik. Kujutatav ei ole äratuntav.
kompositsioon Kujutatava äärejooned on kumerad ja väljatoodud on emotsioonid või poosid. Värvid on originaalilähedased. Kujutatava äärejooned on kohati ebaloomulikult kumerad (ei ole piisavalt originaalilähedane). Värvilahendus ei ole piisavalt hea. Kujutatava äärejooned on ebaloomulikult kumerad või kandilised. Värvilahendus puudub või on poolik. Pole originaalilähedane. Kujutatava piirjooned on väga algelised. Äärejooned on ebaloomulikult. Värvilahendus puudub.
vormistamine Töö on korrektne. Sisaldab viidet originaal joonisele. Töö on peaaegu korrektne. Viitamisel on mõned vead sees. Töös esineb ebakorrapärasust. Viitamisel on vead sees. Töö on ebakorrektne. Viidatud on valesti või puudub üldse.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 04.12.2011 12:22:11


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile