Hindamismudel: Suuline eneseväljendus: Loomaliigid

Autor: Helis Hani

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 3 21
Jutustamise soravus Õpilane jutustab soravalt Õpilane jutustab soravalt, kuid teeb mittevajalikke pause meeldetuletamiseks. Õpilane jutustab katkendlikult. Tugineb jutustamisel lisaküsimustele
Kõne selgus Kõne selge, arusaadav, kuuldav kõigile. Kõne kohati ebaselge ja mittekuuldav. Kõne ei ole selge. Jutustamise tempo väga aeglane.
Vastavus teemale Jutustab teemapõhiselt. Eristab kala, kahepaikset, roomajat, lindu, imetajat, selgrootut sh putukat, teab, et need kuuluvad loomade hulka. Toob näiteid erinevate loomaliikide kohta.Kirjeldab ja toob näiteid erinevate loomaliikide elukeskkondade kohta ja Jutustab teemapõhiselt, kuid üldiselt. Eristab kala, kahepaikset, roomajat, lindu, imetajat, selgrootut sh putukat, teab, et need kuuluvad loomade hulka. Kirjeldab õpitud looma eluviise ja paiku ja väldib nendega seonduvaid ohte. Jutustab teemast mööda. Eristab kala, kahepaikset, roomajat, lindu ja imetajat. Teab nende loomade eluviise ja paiku ning nendega seonduvaid ohtusid.
Jutustamise ülesehitus Jutustamisel on sissejuhatus, teemaarenduslik ja kokkuvõttev osa. Ülesehitus loogilises järjekorras. Õpilase jutustus on loogiline. Jutustab üldiselt ja lühidalt. Jutustamine ei ole loogiline. Jutustusel puudub sissejuhatus või kokkuvõttev osa. Teemaarendus on segane ning vajab lisaküsimusi.
Esinemisoskus Õpilane jutustab ilmekalt. Ilmestab jutustust liigutustega, teeb pause õigel ajal. Õpilane ei jutusta ilmekalt. Õpilane jutustus on monotoone, vaikne. On näha, et õpilane ei ole enesekindel.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 04.12.2011 16:13:41

Muudetud: 04.12.2011 16:47:06


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile