Hindamismudel: Võõrkeelse teksti lugemine

Autor: Inge Kuusemaa

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 4 3 21
Hääldus Loeb ilma vigadeta või esineb 1-2 väikest hääldusviga. Esineb mõni hääldusviga. Esineb palju hääldusvigu.
Soravus Loeb soravalt ja sõnu kordamata. Lugemisse tekivad mõned pausid või kordab paari sõna. Loeb katkendlikult või kordab pidevalt sõnu.
Ilmekus Loeb väga ilmekalt, arvestab kirjavahemärke. Loeb ilmekalt, kuid esineb väikseid puudujääke. Loeb monotoonselt, ilmekus puudub.
Kuuldavus Loeb selge ja valju häälega. Loeb kohati ebaselge häälega. Loeb vaikselt ja ebaselgelt.
Teksti mõistmine Oskab vastata paarile küsimusele teksti kohta. Oskab vastata küsimustele teksti kohta, kuid õpetaja abiga. Ei oska vastata küsimustele teksti kohta.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 04.12.2011 17:15:37


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile