Hindamismudel: Intervjuu

Autor: Natalja Stanevitš

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Intervjuu

Kriteerium 4 3 21
Küsimuste esitamine Konkreetsus Peegeldamine Ei sisalda eeldust Küsimusetüübid vastavalt vastustele Arvestab vastajaga (lobiseja või müüriladuja) Teab piisavalt taustainfot Üldiselt konkreetne Mõõdukalt peegeldab vastuseid küsimustes Küsimused ei sisalda enamasti eelduseid Teab enamusi asjassepuutuvaid fakte Peamiselt üldised küsimused Peegeldab vastuseid harva Paljud küsimused sisaldavad eeldust Ei tea fakte Liiga üldised küsimused Asjassepuutumatud küsimused Ei oska valida küsimustetüüpe Ei arvesta vastustega Mitut küsimust sisaldavad küsimused Sisaldab faktidele mittetuginevat eeldust Ei peegelda
Kuulamisoskus Kuulab (kuidas?)vestluspartneri lõpuni Empaatia Peegeldab Silmside Kehakeel osavõtlik ja positiivne Enamasti kuulab küsimused lõpuni. Silmside vahel katkeb. Kehakeel üldiselt osavõtlik ja positiivne. Kuulab lõpuni mõned üksikud küsimused. Silmside liiga harv. Ei kontrolli eriti oma kehakeelt. Ei kuula küsimusi Ei ole empaatiline Ei peegelda Ei kontrolli üldse oma kehakeelt. Küsija ei keskendu kuulamisele
Enesekehtestamine Enesekindel kehakeel Oskab ennast arusaadavalt väljendada Saavutab soovitu Vajadusel on võimeline kompromissideks Hindab end adekvaatselt Kehakeel on üldiselt kindel Sageli saavutab soovitu Üldiselt väljendab end arusaadavalt Kompromissideks on valmis mõnikord Hindab ennast üldiselt advekaatselt Kehakeel on valdavalt ebakindel Harva saavutab soovitu Harva väljendab end arusaadavalt Kompromissidega lepib vahel harva Hindab ennast harva advekaatselt Ei väljenda ennast arusaadavalt Ebakindel kehakeel Ei tea täpselt, mida tahab Liiga järeleandlik Liiga jäik Alahindab või ülehindab end Ei saavuta soovitut või kompromissi
Läbirääkimine Enesekindlus Informeeritus Aus ja avatud Hea eneseväljendus- ja kuulamisoskus. Empaatia. Kompromissile orienteeritus. Win-win lahenduste otsimine. Üldiselt enesekindel. Põhiasjades informeeritud. Avatud. Suudab oma põhilise soove väljendada, suhteliselt hea kuulamisoskus. Enamasti ebakindel. Aeg-ajalt võib kaotada enesekontrolli. Kohati liiga emotsionaalne. Eneseväljendus jääb kohati arusaamatuks või mitmeti tõlgendavaks. Ebakindel Agressiivne. Valetab. Ei oska arvestada teiste soovidega. Halb eneseväljendusoskus. Emotsioonid üle argumentatsiooni.
Eneseväljendus Väljendab ennast selgelt Kehakeel on suhtlust toetav Teab, mida tahab Enesekindel Empaatiavõimeline Hindab olukorda adekvaatselt Avatud suhtlemine Vajadusel oskab kontrollida emotsioone Väljendab ennast üldiselt selgelt Kehakeel toetab üldiselt suhtlust Üldiselt teab,mida suheldes soovib saavutada Üldiselt enesekindel Üldiselt empaatiavõimeline Üldiselt hindab olukorda adekvaatselt Üldiselt avatud suhtlemine Üldiselt kontrollib em Ei väljenda ennast sageli selgelt Kehakeel väljendab sageli soovi mujal olla Sageli ebakindel Sageli mõtetega mujal Sageli ei oska olukorda ja partnerit hinnata Sageli ei kontrolli emotsioone Ei väljenda ennast selgelt Kehakeel näitab soovi mujal olla Ebakindel Mõtetega mujal Ei oska hinnata partnerit ja olukorda Kinnine Ei ole empaatiline Ei kontrolli üldse emotsioone
Kehakeel Kehakeel valitakse vastavalt situatsioonile. Kehakeel on kohati vastuolus räägitavaga. Kehakeel toetab harva räägitavat. Kehakeel ei lange kokku räägitavaga.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 06.12.2011 17:30:21


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile