Hindamismudel: Lugemine

Autor: kristiina kenn

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 4 3 21
Õigsus Loeb vigadeta. Esineb üksikuid vigu. Parandab ise eksimused. Esineb vigu. Kaotab järje.
Soravus Loeb soravalt. Esinevad üksikud pausid, takerdub raskemate sõnade lugemisel. Veerib.
Ilmekus Loeb väga ilmekalt. Õiged rõhuasetused lausetes. Loeb üldiselt ilmekalt. Esineb üksikuid eksimusi. Loeb monotoonselt.
Kuuldavus Loeb selge ja valju häälega. Loeb kohati ebaselge häälega. Loeb väga vaikselt. kaugemale ei kosta.
Teadlikkus Saab täielikult aru teksti sisust. Ei mõista mõnda kohta loetud tekstist. Ei saa loetust aru.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 06.12.2011 17:45:24


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile