Hindamismudel: Esitlus \"Aed\"

Autor: Piret Mägi

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 4 3 21
Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne, piisava pikkusega, teemakohane Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne, piisava pikkusega, teemakohane Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem, slaide vähevõitu, veidi teemast mööda Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav, slaide liiga vähe, mitte teemakohane
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike või mitteloetav. Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga.
Õigekiri Vigu ei ole. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi vead. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja vead. Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu.
Animatsioonid ja esitlemine Esitlus väga sujuv ja korralik, slaidide vahetused ja animatsioonid (kui nad esinevad) toimuvad õigeaegselt ja nauditavalt. Esitlemine sujuv, kuid esineb ebakindlust ja üksikuid vigu liiga kiire slaidide vahetumise või animatsioonide tõttu. Esitlemine tagasihoidlik, ebakindel, esineb puudujääke slaidide vahetumise ja/või animatsioonide osas, palju juhuslikku valikut. Esitlemine konarlik, esineb liiga kiireid slaidide vahetumisi või animatsioone.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 07.12.2011 10:56:02


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile