Hindamismudel: Ajatelg (kronoloogiline, ajalooperioodi kohta)

Autor: Astrid Tiideberg

Valdkond: Visuaalne mõtlemine: Ajatelg

Kriteerium 5 4 32
pealkiri pealkiri annab täpse ülevaate vaadeldavast ajaloo perioodist pealkirjast on võimalik tuletada kujutatavat ajaloo perioodi pealkirja järgi pole võimalik aru saada kujutatavat ajaloo perioodi pealkiri puudub
aeg ja sellele vastav sündmus aeg on märgitud täpselt, dateeritud on vastaval ajalooperioodil toimunud olulised sündmused, ükski sündmus ei puudu mõni oluline sündmus vastavast ajalooperioodist puudub või on valesti lisatud, märgitud on kuni 75% sündmustest puudub kuni 50% vastava ajalooperioodi olulistest sündmustest, osa valesti märgitud ajale vastavad sündmused on valesti märgitud või paljud puuduvad
graafika ajatelg on kujutatud arusaadavalt, kasutatud erinevaid värve, tähesuurusi, annab hea ülevaate ajatelg on kujutatud arusaadavalt, kuid ei kasutata erinevaid värve või muid teksti esiletõstmise vahendeid ajateljest on kohati raske aru saada, kõiki aegu ja sündmusi ei ole võimalik omavahel kokku viia ajatelg on kujutatud arusaamatult, ei ole võimalik aru saada aja ja sündmuse seostest
üldmulje saab aru, millise ajavahemikuga on tegemist, millised on põhisündmused pikemal uurimisel on võimalik aru saada ajavahemiku ja südmuste seostamise loogilisust esineb suuri puudujääke nii sündmuste kui ka aja määratlemisel ülesandest on valesti aru saadud, ei ole võimalik ajatelje põhjal siduda aega ja sündmusi
õigekiri, kirjavahemärgid kuni 3 viga kuni 6 viga kuni 9 viga vigu 10 või rohkem

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 07.12.2011 14:13:30


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile