Hindamismudel: Esitlus \"Eestimaa\"

Autor: Natalja Stanevitš

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 4 3 21
Avaleht Korrektne ja sisaldab nõutud osi (teema numetus, vastav taust, koostajate nimed). Korrektne, kuid puudub taust. Nimed ei ole õiges vormis On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Ainult teema.
Graafika Graafika on seotud esitluse sisuga, seda on parasjagu, on hea kvaliteediga ja toetab lugeja huvi ja arusaamist. Graafika on seotud esitluse sisuga, seda on parasjagu, kuid ei ole hea kvaliteediga. Graafika elemente on liiga vähe või liiga palju. Graafika tundub olevat valitud juhuslikult ja/või on halva kvaliteediga ja/või eksitab vaatajat.
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike või mitteloetav. Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga.
Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav.
Õigekiri Vigu ei ole Märksõnad on korretsed ja õiges vormis. Esinevad mõned kirjavahemärgi vead. Esinevad mõned õigekirja vead. Esineb palju kirjavahemärgi ja grammatika vigu.
Animatsioonid ja esitlemine Esitlus väga sujuv ja korralik, salidide vahetused toimuvad õigeaegselt ja nauditavalt. Esitlemine sujuv, kuid esineb üksikuid vigu liiga kiire slaidide vahetumise tõttu. Esitlemine tagasihoidlik, esineb puudujääke salidide vahetumise palju juhuslikku valikut. Esitlemine konarlik, esineb liiga kiireid slaidide vahetumisi ,mis segab jutu arusaamist

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 07.12.2011 18:27:29


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile