Hindamismudel: esitluse hindamismudel

Autor: Külli Natka

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 4 3 21
Avaleht Korrektne ja sisaldab pealkirja, nime, klassi, aastaarvu. Korrektne, kuid puudvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.
Sisu (punktid korrutatakse 2-ga) Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne ja esitatud lühikeste punktidena. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav.
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike või mitteloetav. Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga.
Kasutatud materjalide loend Korrektne ja sisaldab nõutud osi. Korrektne, kuid puudvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.
Õigekiri Vigu ei ole. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi vead. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja vead. Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu.
Suuline esitlus (punktid korrutatakse 2-ga) Kõne on selge ja arusaadav, silmside kuulajaga, korrektne kehakeel, ei kasuta kõnekeelt ega parasiitsõnu. Oskab vastata küsimustele. Kuni 2 puudujääki 3-4 puudujääki 5 või enam puudujääki
Tähtaeg Töö on esitatud tähtajaks Töö on esitatud 1 päevase hilinemisega. Töö on esitatud 2 päevase hilinemisega Töö esitati 3 või rohkem päeva hiljem.
Hindamine 36-32 punti- 5 31-27 punkti-4 26-18 punkti-3 17 või vähem punkti esita töö uuesti

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 08.12.2011 11:06:14

Muudetud: 04.03.2014 16:13:26


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile