Hindamismudel: Esitlus (23 – 28 p “väga hea”; 19 – 22 p “hea”; 12 – 18 p “rahuldav”; 0 – 11 p “soorita töö uuesti”)

Autor: Meeli Sanolainen

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 4 3 21
Avaleht Korrektne ja sisaldab nõutud osi (teema, koostaja nimi, sobiv taust). Korrektne, kuid puuduvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.
Õigekiri Vigu ei ole. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi vead. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja vead. Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu.
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust. Tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst on hästi loetav. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust. Mõnel slaidil ei ole tausta ja teksti värvid hästi eristatavad ning tekst ei ole hästi loetav. Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Esineb slaide, kus tekst on liiga väike või mitteloetav. Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga.
Teema Esitlusel on selge eesmärk ja vastab teemale, mis kandub läbi kogu esitluse. Esitlusel on eesmärk ja teema, kuid sisaldab elemente, mis võivad teemast kõrvale kalduda. Esitluse eesmärk ja teema on ebaselged või laialivalguvad. Esitlusel pole kindlat eesmärki ja ei vasta teemale.
Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav.
Pildid Esitluses on kasutatud piisavalt illustreerivat materjali. Pildid on kvaliteetsed ja seostuvad teemaga. Esitluses on kasutatud piisavalt illustreerivat materjali. Pildid seostuvad teemaga, kuid mõned pildid ei ole kvaliteetsed. Esitluses on kasutatud vähe pildilist materjali. Esitluses ei ole kasutatud pildilist materjali.
Kasutatud materjalide loend Korrektne ja sisaldab nõutud osi. Korrektne, kuid puuduvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 10.12.2011 19:01:06

Muudetud: 12.12.2011 13:24:34


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile