Hindamismudel: Luuletuse esitamine

Autor: Krista Savitsch

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Luule esitamine

Kriteerium 4 3 21
esinemiskultuur esitaja esinemiskultuur on korrektne (hääletoon, kehakeel, silmside kuulajatega) esineb üksikuid eksimusi esinemiskultuuri osas (n.: puudub silmside kuulajatega, esineja vaatab maha) esineb palju eksimusi esinemiskultuuris (kehakeel lohakas, puudub silmside jne) esinemiskultuur jätab soovida kõikide punktide osas
esitus luuletus esitatakse peast ilma kõrvalise (n.: õpetaja) abita kasutab lugemisel aeg-ajalt abimaterjale või õpetaja abi luuletuse esitamisel vajab pidevalt õpetaja abi luuletus ei ole peas
selgus luuletuse esitus arusaadav ja selge luuletuse lugemisel esineb üksikuid ebaselgusi kohati arusaamatu või liiga vaikne liiga vaikne või sõnadest ei saa aru
ilmekus esitaja loeb ilmekalt, pausid on õiges kohas esitaja loeb ilmekalt, pausid kohati valesti, esineb kiirustamist mõistõttu kannatab ilmekus kohati kaob ilmekus, pausid valed, liigne kiirustamine ilmekus puudub täielikult

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 11.12.2011 12:50:39


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile