Hindamismudel: Ajaveebi hindamine (15 - 16 punkti: hinne 5; 13 - 14 punkti: hinne 4; 10 - 12 punkti: hinne 3; vähem kui 10 punkti - ajaveeb tuleb korda teha)

Autor: Laine Aluoja

Valdkond: Tarkvara ja veeb: Veebileht kui õppematerjal

Kriteerium 4 3 21
Kujundus Ajaveebil on väga hea praktiline kujundus, taust on sobilik ja kirjastiil on loetav Ajaveebil on praktiline kujundus, taus on sobilik ja kirjastiil on loetav Ajaveebil on rahuldav kujundus, kuid võib tunduda liiga tihe või igav; kirjastiil on loetav Kujundus on algeline ja häirib informatsiooniga tutvusmist, kirjastiil ei ole loetav
Sisu Artikleid on esitatud iga teema kohta, informatsioon on korrektne ja arusaadav, artiklid põhjalikud ja annavad hea ülevaate oskustest, mis on antud teema õppimisel saavutatud Üks artikkel on puudu, esitatud informatsioon on korrektne ja arusaadav, artiklid põhjalikud ja annavad hea ülevaate oskustest, mis on antud teema õppimisel saavutatud Mõned artiklid on puudu, esitatud informatsioon on kohati ebaselge, artiklid annavad ülevaate oskustest, mis on antud teema õppimisel saavutatud Mitmed artiklid on puudu, esitatud informatsioon on ebaselge, artiklid ei anna ülevaadet oskustest, mis on antud teema õppimisel saavutatud
Viited (lingid) Kõik viited/lingid on korras Peaaegu kõik viited/lingid on korras Mitmed viiteid/lingid ei toimi Pooled viidetest/linkidest ei toimi
Keelekasutus Keelekasutus sobilik, ei ole kirjavigu, tekst on sisestatud korrektselt Keelekasutuses esineb harva vigu või esineb kirjavigu või tesksti sisestusvigu Keelekasutuses on mõned vead või esineb palju kirjavigu või teksti sisestusvigu Keelekasutuses ja teksti sisestuses on ohtralt vigu

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 11.12.2011 18:19:34

Muudetud: 22.05.2014 13:03:26


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile