Hindamismudel: Koomiksiraamat võõrkeeles

Autor: Marina Kurvits

Valdkond: Visuaalne mõtlemine: Koomiks

Kriteerium 4 3 21
Vahendi kasutamine On kasutatud praktiliselt kõiki ToonDoo võimalusi oma loo esitamiseks (oma tehtud elemendid, lisatud pildid, joonised) On kasutatud praktiliselt kõiki ToonDoo võimalusi oma loo esitamiseks, kuid puuduvad enda poolt loodud elemendid) On kasutatud standardset vahendite komplekti On kasutatud minimaalselt ToonDoo võimalusi
Vistutatavus Koomiksiraamat on vistutatud blogisse/veebilehele. Koomiksiraamat on asetatud lingina blogisse/veebilehele Koomiksiraamat asub toondoo lehel, eraldi vistutatud ei ole. Koomiksiraamat on kokku panemata.
Vastavus teemale Teema vastab nõudmistele. Mõned tingimused ei vasta nõudmistele Palju tingimusi ei vasta nõudmistele Koomiks ei vasta teemale
Keeleline korrektsus Koomiks on keeleliselt korrektne. Koomiks sisaldab mõningaid keelevigu. Koomiks sisaldab mõningaid keelevigu. Koomiksis on üle poolte sõnade/lausete vigadega.
Disain Hea värvitunnetus Värvid on mõistetavad Tajutav värvitunnetus Puudub värvitunnetus
Visuaalne külg Koomiks on loogiliselt üles ehitatud, kujundus on kooskõlas sisuga. Koomiks on loogiliselt üles ehitatud, kuid sisu ei ole kooskõlas kujundusega. Koomiksi ülesehitus ei ole ammendav ning sisu ei ole kooskõlas kujundusega. Koomiksi kujundus jätab soovida, ning sisu on ebapiisav või sisaldab liigset informatsiooni.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 11.12.2011 21:57:39

Muudetud: 13.12.2011 23:01:23


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile