Hindamismudel: Meeskonna liikme töö

Autor: Laine Aluoja

Valdkond: Koostöö: Rühmatöö

Kriteerium 5 4 32
Meeskonnaliikmena kuulasin ära kõigi arvamused Alati Enamasti Vahetevahel Üldiselt mitte
Tegutsesin ühiselt vastuvõetud otsuste põhjal Alati Enamasti Vahetevahel Üldiselt mitte
Avaldasin oma arvamust Alati Enamasti Vahetevahel Üldiselt mitte
Tööülesannete jagamisel arvestasin teiste meeskonnaliikmete soovidega Alati Enamasti Vahetevahel Üldiselt mitte
Meekonnatöö tegemisel oli minust abi Alati Enamasti Vahetevahel Üldiselt mitte

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 22.01.2012 13:35:12

Muudetud: 25.08.2016 20:45:07


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile