Hindamismudel: Esitluse hindamismudel

Autor: Ingrid Mäesalu

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 4 3 21
Illustreeriv materjal On seotud esitluse sisuga, seda on parasjagu, on hea kvaliteediga ja toetab lugeja huvi ja arusaamist. On seotud esitluse sisuga, seda on parasjagu, kuid ei ole hea kvaliteediga. Graafika elemente on liiga vähe või liiga palju. Graafika tundub olevat valitud juhuslikult ja/või on halva kvaliteediga ja/või eksitab vaatajat.
Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav.
Vormistus Vormistus vastab nõuetele. Esitlus koosneb 6-8 slaidist, sisaldab vajalikke peatükke. Kasutatud on nõutud kirjasuurust. Esitluses on kasutatud ühtset kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Vormistus vastab peaaegu nõuetele. Esineb üksikuid kõrvalekaldeid nõutud kirjasuurusest. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Vormistuses esineb suuremaid vigu. Slaide on liiga palju või liiga vähe. Esineb kõrvalekaldeid nõutud kirjasuurusest. Esitluse kujundus rahuldav Esitluse koostamisel on kasutatud valet kirjasuurust. Slaidide arv ei vasta nõuetele. Ei sisalda kõiki nõutud peatükke. Esitlus liiga kirju .
Tähtaeg - - Esitatud tähtajaks. Hilinenud 1 päev.
Õigekiri Vigu ei ole. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi vead. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja vead. Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu.
Kasutatud materjalide loend Korrektne ja sisaldab nõutud osi. Korrektne, kuid puudvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 30.01.2012 23:23:36


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile