Hindamismudel: Raamatutegelase kirjeldamine

Autor: Varje Tipp

Valdkond: Kirjalik eneseväljendus: Tegelase iseloomustus

Kriteerium A B CX
Välimuse kirjeldamine Välimust on kirjeldatud võimalikult täpselt autori poolt kirja pandu alusel. Välimust on kirjeldatud võimalikult täpselt illustratsiooni alusel. Välimust on kirjeldatud üldsõnaliselt illustratsiooni alusel. Välimuse kirjeldus puudub üldse või ei vasta kirjeldatud tegelasele.
Iseloomustamine Tegelast on iseloomustatud vähemalt kahe sisuka lausega. Tegelast on iseloomustatud vähemalt ühe sisuka lausega. Tegelast on iseloomustatud ühe kuni kahe sõnaga. Iseloomustus puudub üldse või ei vasta kirjeldatud tegelasele.
Käitumise kirjeldamine Tegelast käitumist on kirjeldatud vähemalt kahe näite varal erinevatest olukordadest. Tegelase käitumist on kirjeldatud ühe näitega. Tegelase käitumise kohta on kirjutatud kas \"hästi\" või \"halvasti\", kuid näiteid ei ole toodud. Käitumise kirjeldus puudub või ei vasta sellele tegelasele.
Kõne kirjeldamine Välja on toodud tema kõnele omased detailid ning teda huvitavad jututeemad. Välja on toodud tegelase kõnet kirjedavad detailid või teda huvitavad jututeemad. Tegelase kõnet on kirjeldatud üldsõnaliselt. Kõne kirjeldus puudub või ei vasta sellele tegelasele.
Harjumuste kirjeldamine Harjumusi on kirjeldatud näidete varal. Ühte harjumust on kirjeldatud ja toodud juurde näited. Kirjeldus on üldsõnaline. Kirjeldus puudub või ei vasta tegelasele.
Hinnangud Kõige rohkem A-sid. Väga hea! Kõige rohkem B-sid. Hea! Kõige rohkem C-sid. Harjuta veel! Kõige rohkem X-e. Tee uuesti!

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 31.01.2012 17:30:14


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile