Hindamismudel: Ajatu leht

Autor: Kristjan Küttis

Valdkond: Koostöö: Ajaleht

Kriteerium 4 3 21
välimus ajaleht on vormistatud arvutil, sellel on pealkiri, logo ja ära on toodud kõigi ajakirjanike nimed ning pilt puudub pealkiri või logo või nimed või pilt puudub kaks osa ainult üks nimetatutest on märgitud
pealkiri ja logo on tabavad ning sobivad ajalehe sisuga pealkiri või logo ei sobi ajalehe sisuga kumbki ei sobi ajalehe sisuga üks puudub või ei sobi kumbki ajalehe sisuga
artiklid nõutud arv artikleid (erinevaid tekstiliike) koos autori nimega osaliselt puuduvad autorite nimed üks artikkel vähem või puuduvad autorite nimed artikleid puudub rohkem, puuduvad autorite nimed
tekstiliigid kasutatud erinevaid tekstiliike (arvamus, uudis, reportaaž, intervjuu, koomiks, ristsõna, reklaam) koomiks, ristsõna, reklaam) puudub üks tekstiliik kuni kaks teksti ei vasta selle tekstiliigi tunnustele puudub osa tekstiliike, paljud ei vasta selle tekstiliigi tunnustele
pildid pildimaterjal on sobiv ja asjakohane, pildid on selged ja moonutamata pildimaterjal on sobiv ja asjakohane, osa pilte moonutatud või ähmased osa pilte ei sobi tekstiga pildid ei sobi tekstiga, on moonutatud või ähmased
õigekiri, kirjavahemärgid kuni 8 viga kuni 10 viga kuni 12 viga vigu rohkem
võrdne panus kõik töörühma liikmed on andnud oma panuse tööjaotus on olnud ebavõrdne osa töörühma liikmetest ei osalenud või on nende panus minimaalne ei ole võimalik kindlaks teha töörühma liikmete panust
ajalehe esitlemine rühm esitles ajalehte arusaadavalt, selgelt, tõi välja olulisema välja olulisema esitluses esines üksikuid puudujääke ajalehte ei esitletud või esines suuri puudujääke töö on lõpetamata

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 16.02.2012 18:38:00


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile