Hindamismudel: Esitlus füüsikas

Autor: Anne Krull

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 5 4 31
Avaleht Avalehel on töö pealkiri, teostaja, kuupäev. Avalehel on töö pealkiri ja teostaja. Avalehel on töö pealkiri. Puudub.
Tervikuna. Punktid korrutatakse 3-ga Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav.
Tähtajast kinnipidamine. Punktid korrutatakse 2-ga Töö tervikuna on esitatud õigeaegselt. Töö esitati ühe päevase hilinemisega. Töö esitati nädalase hilinemisega. Töö esitati mooduli lõppedes.
Video. Punktid korrutatakse 2-ga Video toetab esitluse sisu, on kvaliteetne ja nauditav. Ei sega esitlust. Video kasutamises esineb väikesi puudusi. Video ei haaku teemaga. Videod ei ole kasutatud.
Seos erialaga. Punktid korrutatakse 3-ga Välja on toodud seos teema ja oma tulevases eriala vahel koos illustratsiooniga. Välja on toodud seos teema ja oma tulevases eriala vahel. Ei seondu erialaga. Seosed puuduvad.
Kujundus/õigekiri Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluses õigekirju vigu ei ole. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav.Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi vead. Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike või mitteloetav.Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja vead. Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga.Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu.
Kasutatud materjalide loend Kasutatud materjalide loend on korrektne ja vastab autorikaitsele. Kasutatud materjalide loend on olemas, kuid ei vasta autorikaitsele. Kasutatud materjalide loendist ei ole võimalik allikat tuvastada. Puudub.
Esitlemine. Punktid korrutatakse 2-ga Esitlus väga sujuv ja korralik, slaidide vahetused ja animatsioonid (kui nad esinevad) toimuvad õigeaegselt ja nauditavalt. Esitlemine sujuv, kuid esineb üksikuid vigu - liiga kiire slaidide vahetumise või animatsioonide tõttu. Esitlemine tagasihoidlik, esineb puudujääke slaidide vahetumise ja/või animatsioonide osas, palju juhuslikku valikut. Esitlemine konarlik, esineb liiga kiireid slaidide vahetumisi või animatsioone.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 04.03.2012 14:01:22

Muudetud: 05.03.2012 09:27:43


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile