Hindamismudel: Kunstivoolu tutvustus

Autor: Kaire Ries

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 4 3 21
Kasutatud materjalide loend Korrektne ja sisaldab nõutud osi. Korrektne, kuid puudvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.
Piltide vastavus teemale Pildid on valitud vastavalt teemale. Osade piltide vastavus teemale on küsitav. Osad pildid ei vasta teemale. Pildid ei vasta teemale.
Graafika Graafika on seotud esitluse sisuga, seda on parasjagu, on hea kvaliteediga ja toetab lugeja huvi ja arusaamist. Graafika on seotud esitluse sisuga, seda on parasjagu, kuid ei ole hea kvaliteediga. Graafika elemente on liiga vähe või liiga palju. Graafika tundub olevat valitud juhuslikult ja/või on halva kvaliteediga ja/või eksitab vaatajat.
Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne. Sisaldab tööjuhendis nõutud punkte. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav.
Praktiline töö Vastab valitud teemale. Vastab valitud teemale, kuid halvasti teostatud On olemas , kuid ei vasta nõuetele Puudub.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 12.03.2012 10:18:59


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile