Hindamismudel: Suulise intervjuu hindamine

Autor: Marina Soidla

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Intervjuu

Kriteerium 3 2 10
hääldus Hääldus ja intonatsioon korrektne 2-3 hääldusviga Sagedased hääldusvead 8 6-8) Üle 10 hääldusvea, mille tõttu marusaaamine on häiritud
Sõnavara Sõnavara vastab teemale, mitmekesine Sõnavara vastab teemale, kuid on ühekülgne, ei kasuta sünonüüme Sõnavara lihtne, ebakorrektne puuduvad sõnad häirivad arusaamist, ei ole võimalik täita ülesannet puuduvate sõnasde tõttu.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 29.03.2012 14:27:45


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile