Hindamismudel: Luuletuse või teksti esitamine raamatust 1.-4. .klass. Hinne 5 27-30 punkti, hinne 4 22-26 punkti, hinne 3 15-21 punkti, hinne 2 6-14 punkti. 35 % hindamisel hinne 3 -kuni 10 punkti.

Autor: Inga Jürioja

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Luule esitamine

Kriteerium 4 3 21
esitus Loed luuletuse/teksti õpikust, sinu lugemine on ladus, sorav ja ilmekas. Loed vuristades esineb palju vigu. Sinu loetu on arusaamatu, vaikne. Ei loe üldse või loed veerides.
ilmekus Loed ilmekalt, tempo on paras, hääletoon ja - valjus õigesti valitud, arvestad kirjavahemärke ning teksti meeleolu. Loed ilmekalt, kui esineb vigu pausides, hääletoonis. Vahepeal kaotad ilmekuse, lugemine muutub liiga kiireks või liiga aeglaseks, pausid on valel kohal. Puudub ilmekus, lugemine on monotoonne vuristamine.
selgus Hääldad sõnu selgesti ja arusaadavalt, liitsõnadel on rõhk õiges kohas, hääle valjus on sobiv. Hääldad sõnu arusaadavalt ja õigesti, mõned rõhud on valed. Sinu esitus on vahepeal liiga vaikne või arusaamatu. Loed liiga vaikselt või arusaamatult, teksti mõte läheb kaduma.
esinemiskultuur Sinu esitus on korrektne (hääletoon, kehakeel, silmside kuulajatega) Puudub silmside kuulajatega. Sinu kehakeel on lohakas. Esinemiskultuur jätab soovida kõikide punktide osas
sõnum Tood esitades arusaadavalt välja luuletuse/teksti sõnumi. Luuletuse/teksti sõnum on aimatav Sõnum ei ole mõistetav. Sõnum puudub.
kaaslase kuulamine Kuulad ja jälgid, mõtled kaasa. Oled vaikselt, kuid vahepeal ei jälgi. Häirid kuni kahel korral kaasõpilast. Ei kuula, segad teisi, räägid, kommenteerid vahele, tegeled muude asjadega.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 03.04.2012 11:29:49


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile