Hindamismudelid

Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-60) Leht 7 (61-70) Leht 8 (71-80) Leht 9 (81-87) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Suuline eneseväljendus: Raamatu tutvustamine(Esinemisoskus, Jutustamise soravus, Jutustamise vastavus raamatule, Kõne selgus ja tempo)Liliana Kester
Suuline keelekasutus(Eakohane tekst, Häälikute eristamine sõnas, Igapäevane kõnesituatsioon, Lause, jutu sisu, Lugemispala sisu, Luuletus, Pildiseeria järgi jutukese koostamine, Täishäälikute pikkus, Vastandtähendusega sõnad)Aive Jõffert
Suuline vastus: Wer sind wir? (Info hulk. Esinemisoskus., Keeleline korrektsus., Tutvustuse alustamine ja lõpetamine. Jutustamise soravus., Tutvustuse jälgitavus. Kõne selgus ja tempo.)Kersti Seeba
Suuline vastus: Wer sind wir? (Info hulk. Esinemisoskus., Keeleline korrektsus., Tutvustuse alustamine ja lõpetamine. Jutustamise soravus., Tutvustuse jälgitavus. Kõne selgus ja tempo.)Kersti Seeba
Teksti jutustamine(Ajaline järgnevus, Esinemise julgus, Esinemise oskus, Jutustamise soravus, Kõne selgus. )Meeri Kuustemäe
Vahendatud tekstiloome(Abimaterjali (skeemi ja sõnaühendite) kasutamise oskus, Keeleliste vahendite valik, lausete seostamine, Materjali loogiline järjestamine, Suuline esitus, Teemakohasus, vastavus algtekstile)Kaie Henk
Vahendatud tekstiloome lihtsustatud õpe(Abimaterjali (skeemi ja sõnaühendite) kasutamise oskus, Keeleliste vahendite valik, lausete seostamine, Materjali loogiline järjestamine, Suuline esitus, Teemakohasus, vastavus algtekstile)Kaie Henk


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile