Hindamismudelid

Kutsemeisterlikkus: Ehitus

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-7) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Aianööri paigaldamine ja muru servamine(Aianööri kokku kerimine, Aianööri paigaldamine, Aianöörile õige asukoha valimine, Muru servamine, Töö lõpetamine ja tööriistade hooldamine, Tööks vajalike vahendite valimine)Eva-Kadri Rossner
Erialased arvutusülesanded(Joonise joonestamine , Kordamisülesannete lahendamine, Lahendus , Liimikulu arvutamine, Materjalikulu arvutamine, Protsentülesannete lahendamine, Vastuse õigsus , Õpimapi vormistus , Ühikute teisendamine)Aivar Krull
Materjalid ja töövahendid (Mööbli- ja puittoodete viimistlemine)(Kordamisülesannete lahendamine, Materjalide tundmine, Sideainete tundmine, Tutvumine kursusega, Tööohutusnõute tundmine, Tööprotsesside tundmine, Töövahendite tundmine, Viimistlusmaterjalide omadused tundmine, Õpimapi vormistus)Aivar Krull
Parameetrid(Erinevate arvutavate parameetrite nimetamine. Punktid korrutatakse 3-ga., Erinevate mõõdetavate parameetrite nimetamine. Punktid korrutatakse 3-ga., Kasutusvaldkond, Kasutusvaldkond, Kasutusvaldkond. Punktid korrutatakse 5-ga., Mõiste erisoojus. Punktid korrutatakse 2,5-ga., Mõiste soojusmahtuvus. Punktid korrutatakse 2,5-ga., Mõõtmisvahendid, Tähtaeg. Punktid korrutatakse 5-ga., Valemid)Anne Krull
Parameetrid EV(Erinevate arvutavate parameetrite nimetamine. Punktid korrutatakse 3-ga., Erinevate mõõdetavate parameetrite nimetamine. Punktid korrutatakse 3-ga., Kasutusvaldkond, Kasutusvaldkond, Kasutusvaldkond. Punktid korrutatakse 5-ga., Mõõtmisvahendid, Tähtaeg. Punktid korrutatakse 5-ga., Valemid)Anne Krull
Pealistamise ja viimistlemise tehnoloogia (Mööbli- ja puittoodete viimistlemine)(Defektide tundmine, Eriviimistlusviiside tundmine, Kordamisülesannete lahendamine, Masinate ja seadmete tundmine, Masinpinkide tööohutuse tundmine, Viimistlemise etappide tundmine, Viimistlusmaterjalide pinnalekandmise tundmine, Õpimapi esitamine)Aivar Krull
Pindade ettevalmistamine (Mööbli- ja puittoodete viimistlemine)(Arutelu foorumis, Kordamisülesannete lahendamine, Materjalide valiku põhimõtted, Nõuete tundmine, Töövahendite valiku põhimõtted, Õpimapi vormistus)Aivar Krull


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile