Hindamismudelid

Uurimuslikud tööd: Laboratoorne töö

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-8) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Laboratoorne töö(Jooniste ja tabelite nummerdamine, Joonistele ja tabelitele viitamine, Lähteandmed ja lõpptulemus, Töö vormistamine, Töö eesmärk/töö ülesanne)ene ilves
Laboratoorne töö1(Jooniste ja tabelite nummerdamine, Joonistele ja tabelitele viitamine, Lähteandmed ja lõpptulemus, Töö vormistamine, Töö eesmärk/töö ülesanne)Raimu Pruul
Pneumoautomaatika laboratoorne töö(Ohutustehnika teadmiste ja oskuste kinni pidamine, Olekudiagrammi joonestamise oskused ja olekudiagrammi sümbolite tundmine, Skeemi joonestamine tehnilise joonestamise standardi kasutades ja pneumaatiliste sümbolite tundmine, Skeemi koostamine stendil, Töökoha korraldamine, Ülesande püstitamise mõistmine ning „järjestus“ ja „signaalid“ kirjeldamine)Tatjana Sidorenko
Põhikooli keemiakatse hindamine(Katse eesmärkide sõnastamine, Katse läbiviimine, Katseandmete analüüsimine ja järelduste tegemine, Katsearuande koostamine, Ohutusnõuete järgimine)Marika Eller
Soolade uurimine(, , Soolade eristamine veeslahustuvuse järgi, Soolade eristamine värvuse järgi, Soolade maitsmineerdamine)Mart Roomets
Uurimusliku ülesande hindamismudel(hüpoteesi püstitamine, Järelduste tegemine, küsimustele vastamine järelduste abil, Probleemide leidmine, uurimisküsimuse sõnastamine)eva Palk
Uurimusliku ülesande hindamismudel(hüpoteesi püstitamine, Järelduste tegemine, küsimustele vastamine järelduste abil, Probleemide leidmine, uurimisküsimuse sõnastamine)eva Palk
vee-elustiku proovi analüüs (poolik)(Analüüsi teostus, Tulemuste esitamine aruandena)Helen Agasild


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile