Hindamismudelid

Uurimuslikud tööd: Uurimustöö

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-24) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Loovtöö Praktiline tegevus(, Loovtöö protsess, Praktiline tulemus, Reflektsioon, Teema valik, Õpilase aktiivsus töö tegemisel)Anne Martis
Loovtöö vormistamine. Hindamismudel(Illustratsioonid, Kasutatud allikad ja kirjandus, Sisukord, Tiitelleht, Viitamine, Vormistamise üldnõuded)Kaja Pello
Loovtöö vormistamine. Hindamismudel(Illustratsioonid, Kasutatud allikad ja kirjandus., Sisukord., Tiitelleht. Sisukord., Viitamine, Vormistamise üldnõuded)Kaja Pello
Loovtöö vormistamine. Hindamismudel(Illustratsioonid, Kasutatud allikad ja kirjandus, Sisukord, Tiitelleht, Viitamine, Vormistamise üldnõuded)Dmitri M
SWOT(Argumentide esitamine, Argumentide hindamine, Argumentide kommenteerimine, Argumentide põhjendamine, Osalemine valdkondade arutelul)Ain Laane
Uurimistöö kaitsmine (hindab komisjon) Max 25 punkti. Hinnatav:(Ajalimiit, Esinemisoskus, Kaitsekõne, Kompetentsust küsimustele vastamisel, Töö vormistus)Sirje Kautsaar
Uurimistöö kaitsmine (hindab komisjon) Max 25 punkti. Hinnatav:(Ajalimiit, Esinemisoskus, Kaitsekõne, Kompetentsust küsimustele vastamisel, Töö vormistus)Kaja Pello
Uurimistöö protsess (hindab juhendaja)(Kontakt juhendajaga õpilase poolt, Planeerimineja teostamine, Teema valik, Tähtaegadest kinni pidamine õpilase poolt, Õpilase aktiivsus)Sirje Kautsaar
Uurimistöö sisu (hindavad juhendaja ja retsensent)(Kokkuvõte, Sissejuhatus, Sisuline osa , Tabelid, fotod, joonised)Sirje Kautsaar
Uurimistöö struktuurSilva Stepanova


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile