Hindamismudelid

Uurimuslikud tööd: Uurimustöö

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-24) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Uurimistöö struktuur(Kasutatud materjalid. Lisad. Retsensioon. Annotatsioon (emakeeles ja A-võõrkeeles)., Põhiosa (peatükid ja alapeatükid). Kokkuvõte., Tiitelleht. Sisukord. Sissejuhatus. )Silva Stepanova
Uurimistöö vorm (hindavad juhendaja ja retsensent)(Kasutatud allikad ja kirjandus., Keel ja stiil, Tiitelleht. Sisukord., Viitamine, Vormistamise üldnõuded)Sirje Kautsaar
Uurimistöö vormistamine (vt juhend)(Tabelite ja jooniste vormistamine, Tekstisiseste viidete ja kasutatud allikate vormistamine, Vastavus üldistele vormistusnõuetele)katrin kivistik
Äriplaani kaitsmine(Ajalimiit, Esinemisoskus, Esitluskava, kaitsekõne, Küsimustele vastamine)Kersti Kraas


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile