Hindamismudelid

Koostöö: Rühmatöö

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-60) Leht 7 (61-70) Leht 8 (71-80) Leht 9 (81-90) Leht 10 (91-100) Leht 11 (101-110) Leht 12 (111-120) Leht 13 (121-130) Leht 14 (131-140) Leht 15 (141-150) Leht 16 (151-160) Leht 17 (161-170) Leht 18 (171-178) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
rühmatöö hindamine_anne(aja planeerimine, arvamuste ärakuulamine, töö esitlus, töö tulemus, ülesannete jagamine)Anne Rosenberg
Rühmatöö hindamismudel(ajakava, rühmajuhi otsused, rühmajuhi roll , tulemus, ülesannete jagamine)Siivi Kichno
Rühmatöö hindamismudel (hinnang rühmajuhile, originaalsus, põhjendused, rühmaliikmete panus rühmatöös, töö esitamine, töö tulemus , ülesannete jagamine)Julia Nikolina
Rühmatöö hindamismudel ajalugu (Maiga)(Ajaga arvestamine, Arvestamine rühmakaaslastega, Lisamaterjali otsimine/ kasutamine, Rühmatöö esitlemine, Rühmatöö tulemus, Valmisolek rühmatööks, Ülesannete jagamine)Maiga Purgats
Rühmatöö hindamismudel - Läänemere keskkonnaprobleemid(Eksperthinnangus etteantud märksõnad ja pildid, Plakati esitlus, Rühmasisene koostöö, Töörahu säilimine rühmatöö ajal)Triinu Tšetšin
rühmatöö K.I.T(Aja kasutus, Rollide jaotus rühmas ja kõigi liikmete kaasatus, Õpitud sõnavara kasutamine töö esitlemisel)Aljona Eensalu
Rühmatöö kodundustunnis(toiduvalmistamine)(Aja kasutus, Aja planeerimine, Rühma enesehinnang, Töö tulemuslikkus, Ülesannete jagamine rühmaliikmete vahel)Merle Tuulas
Rühmatöö loodusõpetuse esitluse valmistamisel(Aja planeerimine, Rühmaliikmete panus rühmatöös, Rühmatöö lõpptulemus, Ülesannete jagamine)Ele Sööl
Rühmatöö mõistekaardi koostamisel "Jätku leiba!" - lasteaed(allumine otsustele, arvamuste ärakuulamine, hinnang rühmajuhile, keeleline korrektsus, rühmajuhi roll )Erika Rausberg
Rühmatöö mõistekaardi koostamisel "Jätku leiba!" - lasteaed(allumine otsustele, arvamuste ärakuulamine, hinnang rühmajuhile, keeleline korrektsus, rühmajuhi roll )Erika Rausberg


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile