Hindamismudelid

Koostöö: Rühmatöö

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-60) Leht 7 (61-70) Leht 8 (71-80) Leht 9 (81-90) Leht 10 (91-100) Leht 11 (101-110) Leht 12 (111-120) Leht 13 (121-130) Leht 14 (131-140) Leht 15 (141-150) Leht 16 (151-160) Leht 17 (161-170) Leht 18 (171-178) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Rühmatöö orienteerumismängu koostamisel(Hinnang meie rühmale, Koostöö rühmakaaslastega, Rühma liikmed, Töötamine rühmas)Ene-Reet Kotkas
Rühmatöö teemal TOIT(Aja kasutus, Aja planeerimine, Rühma enesehinnang, Töö esitlus, Töö tulemuslikus, ülesannete jagamine)Ilotana Haalen
Rühmatöö teemal TOIT(Aja kasutus, Aja planeerimine, Rühma enesehinnang, Töö esitlus, Töö tulemuslikus, ülesannete jagamine)Ilotana Haalen
RÜHMATÖÖ ÜHISTÖÖVAHENDITEGA(ajakulu, esitluse detailid, esitluse sisu, esitluse struktuur, koostöö oskuste hindamine, töö vastavus etteantud instruktsioonidele, ülesannete jagamine)Ester Bogdanov
RÜHMATÖÖ ÜHISTÖÖVAHENDITEGA(ajakulu, esitluse detailid, esitluse sisu, esitluse struktuur, koostöö oskuste hindamine, töö vastavus etteantud instruktsioonidele, ülesannete jagamine)Ester Bogdanov
Rühmatöö_ kirjalik(Kirjalik rühmatöö, Rühmaliikmete panus rühmatöös, Rühmatöö aja planeerimine, Rühmatöö kirjalik lõpptulemus)Külli Jäätma
Rühmatöö_ kirjalik(Kirjalik rühmatöö, rühmajuhi roll , Rühmaliikmete panus rühmatöös, Rühmatöö aja planeerimine, Rühmatöö kirjalik lõpptulemus)Liia Opmann
Rühmatöö: 28-23 punkti-suurepärane meeskonna liige; 22-17 - päris tubli meeskonna liige; 10-0 sinu töö meeskonnas ei olnud pärsi hes(allumine otsustele, arvamuste ärakuulamine, hinnang rühmajuhile, meeldetuletused, rühmajuhi valimine, ülesannete jagamine, ülesannete jagamine)Liina Lehis
Rühmatöö. (Punkte 18-7, rühmatöö on sooritatud. Punkte alla 6 paranda vead ja esita töö uuesti)(allumine otsustele, arvamuste ärakuulamine, meeldetuletused, rühmajuhi otsused, rühmajuhi valimine, ülesannete jagamine)Heli Järve
Rühmatöö. Ideekaart(Ideekaardi täitmine sisuga, Koostöö, Rollide jagamine)Mai Seller


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile