Hindamismudelid

Koostöö: Rühmatöö

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-60) Leht 7 (61-70) Leht 8 (71-80) Leht 9 (81-90) Leht 10 (91-100) Leht 11 (101-110) Leht 12 (111-120) Leht 13 (121-130) Leht 14 (131-140) Leht 15 (141-150) Leht 16 (151-160) Leht 17 (161-170) Leht 18 (171-178) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Rühmatöö. Ideekaart(Ideekaardi täitmine sisuga, Koostöö, Rollide jagamine)Mai Seller
Rühmatöö. Ideekaart(Ideekaardi täitmine sisuga, Koostöö, Rollide jagamine)Mai Seller
Rühmatööna loodud loovtöö hindamisjuhend(ARVAMUSTE ÄRAKUULAMINE, ESITLEMINE, LOOVTÖÖ TULEMUS, RÜHMA AJA PLANEERIMINE, RÜHMA VALMISOLEK TÖÖD TEHA, RÜHMALIIKMETE PANUS, SISU, TEEMA, ÜLESANNETE JAGAMINE)Ly Torn
Rümatöö (tulevikuõpetaja)(Ajaga toimetulek, Aktiivsus, Infootsingu õigsus, Tööjaotus rühmas, Üldmulje)Maarika Veski
Ryhmatöö(allumine otsustele, arvamuste ärakuulamine, hinnang rühmajuhile, meeldetuletused, rühmajuhi otsused, rühmajuhi valimine, ülesannete jagamine)arno kaseniit
Tekstülesande lahendamine(allumine otsustele, arvamuste ärakuulamine, meeldetuletused, ülesannete jagamine)Margit Sooniste
Tunni rühmatöö hindamine(minu panus tulemusse, rühmajuhi roll , rühmajuhi valimine, töö tegemine, ülesannete jagamine)kati savitski
Töö teostamine ühistöövahendi abil ja ettekanne klassis(Allikate kasutamine, Esitlemine, Rühmaliikmete panus ja koostöö, Sisu vastavus juhendile, Töö illustratiivne osa, veebipõhise ühistöövahendi jagamine ja kasutamine, ülesannete jagamine)Krista Põllula
Vene keele mängud(Rühmaliikmete panus rühmatöös, Rühmatöö lõpptulemus, Ülesannete jagamine)Heli Lank
Wtöö(Esitlemine, Rühma moodustumine, rühmajuhi valimine, Tulemuse lihvimine, Ülesande mõtestamine, Ülesande täitmine)Arvi Soolind


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile