Hindamismudelid

Koostöö: Rühmatöö

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-60) Leht 7 (61-70) Leht 8 (71-80) Leht 9 (81-90) Leht 10 (91-100) Leht 11 (101-110) Leht 12 (111-120) Leht 13 (121-130) Leht 14 (131-140) Leht 15 (141-150) Leht 16 (151-160) Leht 17 (161-170) Leht 18 (171-178) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
esitluse loomine ühistöövahendi abil ja ettekanne klassis( rühmatöö hinne arvestades ülaltoodud punkte, ajast kinnipidamine, esitluse ettekandmine, esitluse illustratiivne osa, esitluse sisuline osa, rühmaliikmete koostöö, töö vastavus etteantud kavapunktidele, veebipõhise ühistöövahendi jagamine ja kasutamine, ülesannete jagamine)Moonika Pärna
Esitlused "Ajatelg kirjanduses"(Enda panus rühmatöösse, Ettekanne, Projekti ülesannete kokkuleppimine, Sisu)Merle Rekaya
Esitlused "Ajatelg kirjanduses"(Enda panus rühmatöösse, Ettekanne, Projekti ülesannete kokkuleppimine, Sisu)Merle Rekaya
groupwork(Aja planeerimine, Rühmaliikmete panus rühmatöös, Rühmatöö lõpptulemus, Ülesannete jagamine)Anu Roht
Hindamismudel(arvamuste ärakuulamine, hinnang rühmajuhile, meeldetuletused, rühmajuhi valimine, ülesannete jagamine)Liina Lauri
Hindamismudel(arvamuste ärakuulamine, hinnang rühmajuhile, meeldetuletused, rühmajuhi valimine, ülesannete jagamine)Liina Lauri
Hinnang rühmajuhile(allumine otsustele, arvamuste ärakuulamine, hinnang rühmajuhile, meeldetuletused, rühmajuhi otsused, rühmajuhi roll , rühmajuhi valimine, ülesannete jagamine)Tiia Niggulis
Hinnang rühmajuhile(allumine otsustele, arvamuste ärakuulamine, hinnang rühmajuhile, meeldetuletused, rühmajuhi otsused, rühmajuhi roll , rühmajuhi valimine, ülesannete jagamine)Inge Kuusemaa
Hinnang rühmajuhile. Kasutatakse klassijuhataja tunni raames. (allumine otsustele, arvamuste ärakuulamine, hinnang rühmajuhile, meeldetuletused, rühmajuhi roll , ülesannete jagamine)Kersti Rätsep
Hinnang rühmatööle(Ajakasutus, Ideede/mõtete arendamine, Otsuste tegemine, Töö esitlemine, Töö tulemus)Ülle Laam


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile