Hindamismudelid

Koostöö: Rühmatöö

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-60) Leht 7 (61-70) Leht 8 (71-80) Leht 9 (81-90) Leht 10 (91-100) Leht 11 (101-110) Leht 12 (111-120) Leht 13 (121-130) Leht 14 (131-140) Leht 15 (141-150) Leht 16 (151-160) Leht 17 (161-170) Leht 18 (171-178) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
III trimestri kodutöö(Ajakava, Ajurünnak, Rollide jaotus, Tööde tegemine, Veebitahvel)Karin Tensing
Koostöö(arvamuste ärakuulamine, hinnang rühmajuhile, kõigi kaasatus, meeldetuletused, omavaheline suhtlus, rühmajuhi otsused, rühmajuhi roll , rühmajuhi valimine)Maire Paur
Koostöö(arvamuste ärakuulamine, hinnang rühmajuhile, kõigi kaasatus, meeldetuletused, omavaheline suhtlus, rühmajuhi otsused, rühmajuhi roll , rühmajuhi valimine)Maire Paur
laboratoorne töö(Katseandmete analüüsimine ja järelduste tegemine, Katsetulemuste vormistamine, Töö läbiviimine, Tööjuhendi mõistmine, probleemküsimuse sõnastamine, hüpoteesi püstitamine)Katre Halliko
laboratoorne töö füüsikas ja loodusõpetuses(Katseandmete analüüsimine ja järelduste tegemine, Katsetulemuste vormistamine, Töö läbiviimine, Tööjuhendi mõistmine, probleemküsimuse sõnastamine, hüpoteesi püstitamine)Maila Visnap
Loovtöö koostamine ühistöövahendite abil( rühmatöö hinne arvestades ülaltoodud punkte, ajast kinnipidamine, esitluse ettekandmine, esitluse illustratiivne osa, esitluse sisuline osa, rühmaliikmete koostöö, töö vastavus etteantud kavapunktidele, veebipõhise ühistöövahendi jagamine ja kasutamine, ülesannete jagamine)Marge Paluoja
Loquiz programmi kasutades orienteerumine Vabaõhumuuseumis (rühmatöö hindamismudel)(Küsimustele vastamine orienteerumispunktides, Orienteerumise tulemus, Rühma valmisolek tööd alustada, Rühmatöö aja planeerimine)Helen Tiitus
meeskonna liikme hindamismudel 15-20 punkti-suurepärane meeskonnaliige, 10-14 päris tubli meeskonnaliige, 0-9 sinu töö meeskonnas jättis soovida(allumine otsustele, meeldetuletused)Ülle Värnik
meeskonna liikme hindamismudel 15-20 punkti-suurepärane meeskonnaliige, 10-14 päris tubli meeskonnaliige, 0-9 sinu töö meeskonnas jättis soovida(allumine otsustele, meeldetuletused)Kai Koitla
Meeskonna liikme hindamismudel. 15-20 punkti- suurepärane meeskonnaliige; 10-14 päris tubli meeskonnaliige; 0-9 punkti sinu töö meeskonnas jättis soovida (allumine otsustele, meeldetuletused)Pille Lepik


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile