Hindamismudelid

Koostöö: Rühmatöö

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-60) Leht 7 (61-70) Leht 8 (71-80) Leht 9 (81-90) Leht 10 (91-100) Leht 11 (101-110) Leht 12 (111-120) Leht 13 (121-130) Leht 14 (131-140) Leht 15 (141-150) Leht 16 (151-160) Leht 17 (161-170) Leht 18 (171-178) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Raamatu esitlus(ajakava koostamine ja sellest kinni pidamine, arvamuste ärakuulamine, esitluse ettekandmine, esitluse pikkus, esitluse sisu, hinnang rühmajuhile, rühmajuhi valimine, ülesannete jagamine)Pille Kattel
Rühma hinnang enda tööle(allumine otsustele, hinnang rühmajuhile, meeldetuletused, meie rühma hinnang oma tööle, rühmajuhi valimine, ülesannete jagamine)Ave Saar
Rühma hinnang enda tööle(allumine otsustele, hinnang rühmajuhile, meeldetuletused, meie rühma hinnang oma tööle, rühmajuhi valimine, ülesannete jagamine)Kristi Treial
Rühma liikmete enesehindamine(Kas oled oma rühmas valminud tööga rahul?, Kas rühmakaaslased vajasid abi?, Kas sul oli vaja rühmakaaslaste abi?, Kuidas said oma tehtud osaga hakkama?, Kuidas saite hakkama ülesannete jagamisega?)Aili Pärnpuu
Rühma liikmete enesehindamine(Kas oled oma rühmas valminud tööga rahul?, Kas rühmakaaslased vajasid abi?, Kas sul oli vaja rühmakaaslaste abi?, Kuidas said oma tehtud osaga hakkama?, Kuidas saite hakkama ülesannete jagamisega?)Aili Pärnpuu
Rühmajuhi hindamismudel - 16-18 punkti - hinne 5; 14-15 punkti - hinne 4; 9-13 punkti -hinne 3(arvamuste ärakuulamine, hinnang rühmajuhile, meeldetuletused, rühmajuhi otsused, rühmajuhi roll , rühmajuhi valimine)Mari Markson
Rühmajuht (kursuse katsetus)(arvamuste ärakuulamine, rühmajuhi otsused, rühmajuhi roll , rühmajuhi valimine)Kadri Vilsoo
Rühmaliikme enesehindamismudel - 33-36 punkti/hinne 5; 27-32 punkti/hinne 4;18-26 punkti/hinne 3(avadasin aktiivselt oma arvamust, kasutasin rühmatöös suhtlemiseks inglise keelt , kuulasin ära teiste rühmaliikmete arvamused, meeskonnatöös oli minust abi, meeskonnatöös sisalduvate ülesannete ja tulemuse esitamise ajaline täpsus, minu panus rühmatöös, sõna saamiseks küsisin sõnajärge ja ootasin ära oma rääkimise korra, tööülesannete jagamisel arvestasiin teiste liikmetega, vajasin rühmajuhi poolset meeldetuletust)Mari Markson
Rühmaliikme tegevuse hindamismudel - 25-28 punkti/hinne 5; 21-24 punkti/hinne 4;14-20 punkti/hinne 3(rääkimise soovist andis rühmakaaslane märku ja ootas ära oma sõnajärje, rühmakaaslane avaldas aktiivselt oma arvamust, rühmakaaslane kuulas ära teiste rühmaliikmete arvamused, rühmakaaslane vajas ülasannete täitmisel rühmajuhi poolset meeldetuletust, rühmaliige kasutas rühmatöös suhtlemiseks inglise keelt , rühmaliikme panus rühmatöösse, tööülesannete jagamisel arvestas rühmakaaslane teiste rühmaliikmetega)Mari Markson
Rühmas valminud tööd(IKT vahendite kasutamine, Rühmatöödes kasutatud õpitud sõnavara, Tähtajast kinnipidamine ja tööde nõuetekohane organiseerimine, Valminud tööde suuline esitlemine, Õpitud keelendite kasutamine, grammatiline õigsus)Gaida Kabral


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile