Hindamismudelid

Koostöö: Rühmatöö

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-60) Leht 7 (61-70) Leht 8 (71-80) Leht 9 (81-90) Leht 10 (91-100) Leht 11 (101-110) Leht 12 (111-120) Leht 13 (121-130) Leht 14 (131-140) Leht 15 (141-150) Leht 16 (151-160) Leht 17 (161-170) Leht 18 (171-178) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Rühmas valminud tööd(IKT vahendite kasutamine, Rühmatöödes kasutatud õpitud sõnavara, Tähtajast kinnipidamine ja tööde nõuetekohane organiseerimine, Valminud tööde suuline esitlemine, Õpitud keelendite kasutamine, grammatiline õigsus)Gaida Kabral
Rühmatöö(allumine otsustele, arvamuste ärakuulamine, hinnang rühmajuhile, meeldetuletused, rühmajuhi otsused, rühmajuhi valimine, ülesannete jagamine)Tiina Viil
Rühmatöö(allumine otsustele, arvamuste ärakuulamine, hinnang rühmajuhile, meeldetuletused, rühmajuhi otsused, rühmajuhi valimine, ülesannete jagamine)Thea Kapp
Rühmatöö(esitlus, info otsimine, osalus, teostus)Mare Veiderpass
Rühmatöö(allumine otsustele, arvamuste ärakuulamine, hinnang rühmajuhile, rühmajuhi otsused, rühmajuhi roll , rühmajuhi valimine, ülesannete jagamine)Kristi Reineberg
Rühmatöö(Ajakavast kinnipidamine, Pildimaterjali kasutamine, Rühmaliikmete panus, Töö esitlus, Töö teostus, Ülesannete jagamine)Katrin Paju
Rühmatöö(aja planeerimine, piltide ja videote kasutamine, rühmaliikmete panus, töö esitlus, töö tulemus, ülesannete jagamine)Ülle Kepler
Rühmatöö(ajakavast kinnipidamine, arvamuste ärakuulamine, hinnang iseendale, hinnang teistele rühmaliikmetele, rühmajuhi otsused, rühmajuhi roll , rühmajuhi valimine, ülesannete jagamine)Hele Nööri
Rühmatöö(arvamuste ärakuulamine, meeldetuletused, ülesannete jagamine)Kersti Rätsep
Rühmatöö(allumine otsustele, arvamuste ärakuulamine, Hinnang rühma koostööle, hinnang rühmajuhile, meeldetuletused, rühmajuhi otsused, rühmajuhi valimine, ülesannete jagamine)Eha Kask


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile