Hindamismudelid

Suuline eneseväljendus: Ettekanne

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-60) Leht 7 (61-70) Leht 8 (71-80) Leht 9 (81-90) Leht 10 (91-100) Leht 11 (101-110) Leht 12 (111-120) Leht 13 (121-130) Leht 14 (131-134) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Rubrics for presentation(Content, Delivery, Language accuracy, Structure, Visual aids)Rita Püümann
Rühmatöö(Aja kasutamine, Osalemine rühmatöös, Rühmatöö alustamine, Suhtlemisoskus)Egne Kindsigo
Rühmatöö(Aja kasutamine, Osalemine rühmatöös, Rühmatöö alustamine, Suhtlemisoskus)Enna A
Rühmatöö esitluse loomine ühistöövahenditega.(ajalimiit, autoriõigused, näitlikustamine (esitlus), sisu, suuline esitus, õppija vastutus, rühmas töötamine)Kairi Jaaksaar
Rütmiharjutuse koostamine ja esitlus(näitlikustamine (esitlus), sisu, suuline esitus)Karin Pulk
Slideshow presentation(Content, Presentation, Slides)Mare Hellenurm
Suuline ettekanne(\\\"Vormistus\\\", Ajalimiit, Ettevalmistus, Hindamine, Hääle tugevus, Kaasõpilaste kuulamine, Lausestus, Mõistmine, Sõnavara)Pille Kaisel
Suuline ettekanne(\\\"Vormistus\\\", Ajalimiit, Ettevalmistus, Hindamine, Hääle tugevus, Kaasõpilaste kuulamine, Lausestus, Mõistmine, Sõnavara)Riina Lõhmus
Suuline ettekanne(ajalimiit, ettekande esitus, ettekande struktuur, ettekandes kasutatav sõnavara, sisu)Lenne Rähn
Suuline ettekanne(\\\"Vormistus\\\", Ajalimiit, Ettevalmistus, Hindamine, Hääle tugevus, Kaasõpilaste kuulamine, Lausestus, Mõistmine, Sõnavara)Sirje Kütt


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile