Hindamismudelid

Suuline eneseväljendus: Ettekanne

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-60) Leht 7 (61-70) Leht 8 (71-80) Leht 9 (81-90) Leht 10 (91-100) Leht 11 (101-110) Leht 12 (111-120) Leht 13 (121-128) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Esitlus(küsimustele vastamine, sisu, suuline esitus, tekstilised lisamaterjalid)ülle siirman
Esitlus(Ettekandmine, slaidide loomine)Kersti Vahur
Esitlus \"Ilmateade\"(Esitlus, Ettevalmistus, Hääldus, Keel, Kõnesoravus, Sisu, Sõnavara, Vastavus nõudmisteke)Caroline Abner
Esitlus ja selle ettekandmine (valitud isiku tutvustus)(Esitlemine, isiku elulugu, Kujundus, Nõutud lisaelemendid, Slaidide sisu, Vormistus)Piret Viil
Esitlus ja selle ettekandmine (valitud riigi tutvustus)(Esitlemine, Kujundus, Slaidide sisu, Vormistus)Kalev Avi
Esitlus ja selle ettekandmine (valitud riigi tutvustus) rühmatööna(Aja planeerimine, Esitlemine, Kujundus, Rühmaliikmete panus, Slaidide sisu, Vormistus)Kalev Avi
Esitlus lasteaias(sisu, suuline esitus)Jaana Promvalds
Esitlus teemal "Tervislik eluviis"(näitlikustamine (esitlus), Sisu, suuline esitus)Liivi Kiil
Esitlus teemal "Tervislik eluviis"(näitlikustamine (esitlus), Sisu, suuline esitus)Liivi Kiil
Esitluse hindamine(Häälekasutus: tempo (kiire/aeglane); tugevus (kõva/vaikne); tämber; artikulatsioon , Mulje: entusiasm, siirus, originaalsus , Näitliku lisamaterjali kasutamine (lisapunktid) , Ülesehitus, argumentatsioon )Aivar Halapuu


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile