Hindamismudelid

Suuline eneseväljendus: Ettekanne

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-60) Leht 7 (61-70) Leht 8 (71-80) Leht 9 (81-90) Leht 10 (91-100) Leht 11 (101-110) Leht 12 (111-120) Leht 13 (121-128) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Müügiesitluse hindamine(näitlikustamine (esitlus), sisu, suuline esitus)Anneli Kikkas
Oral Presentation: An article(Accuracy, Content, Fluency, Keeps the deadline, Listens to other presentations, Organisation, Vocabulary and pronunciation)Kadri Kiviste
Oral Presentation: English Speaking Countries(Accuracy, Content, Fluency, Keeping the deadline, Listens to other presentations, PowerPoint Presentation, Vocabulary and pronuncation)Kadri Kiviste
Oral Presentation: English Speaking Countries(Accuracy, Content, Fluency, Keeping the deadline, Listens to other presentations, PowerPoint Presentation, Vocabulary and pronuncation)Enna A
PechaKucha(ajalimiit, näitlikustamine (esitlus), sisu, suuline esitus)Kati Kirsipuu
Plokkflöödil muusikapala "Kevadel" esitamine (I klass)(Muusikapala esitamise ilmekus, Muusikapala helikõrguste õigsus, Muusikapala tempo ühtsus)Piret Puusta
Postri hindamine(Ajalimiit, Esitluse algus ja lõpp, Kujundus, Sisu, Suuline esitlus)Jekaterina Domaševa
PowerPoint and Oral Presentation(Accuracy, Content, Design of the PowerPoint, Fluency, Keeping the deadline, Listens to other presentations, Organisation of PowerPoint slides, Vocabulary and pronuncation)Enna A
Powerpoint ettekande hindamismudel(Diktsioon, Hääle valjus, Intonatsioon ja žestid, Kehahoiak ja silmside, Märkmete kasutamine, Sisu, Slaidide kasutamine, Slaidide kujundus, Tempo)Kadri Varula
praktiline töö rühmas ja rühmatöö ettekanne(esitluse, ettekande sisu, praktiline töö, töö vastavus etteantud kavapunktidele)eva Palk


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile