Hindamismudelid

Kirjalik eneseväljendus: Lühiuurimus

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
e-atlas (arvutiõpetus)(keel ja stiil, maht, vormistus)Evi Tarro
e-atlas (eesti keel)(keel ja stiil, maht, välimus, üldnõuded)Evi Tarro
e-atlas (geograafia)(keel ja stiil, maht, välimus, üldnõuded)Evi Tarro
Eno Raua teosed. Hinne 5- 25- 22 punkti, hinne 4- 21-19 punkti, hinne 3 - 18 - 16 punkti, hinne 2 -15-12 punkti(keel ja stiil, maht, sissejuhatus, välimus, üldnõuded)Svea Ilisson
Kirjaliku küsitluse koostamine(Kasutatavad skaalad, Keel ja stiil, Küsimused, Küsitluse ülesehitus, Tähtaeg, Vastaja taustaandmed, Üldnõuded)Sirje Kautsaar
kokkuvõte(iseseisva töö oskus, kujundus, sisu (punktid korrutatakse 2-ga), tähtaeg, viited (kasutatud materjalid), õigekiri, üldnõuded)Külli Natka
Lühiuurimus(kasutatud kirjandus, keel ja stiil, maht, sissejuhatus, sisu ja kokkuvõte, tabelid, illustratsioonid, graafikud jm, viited, tsitaadid, välimus, üldnõuded)Tiia Niggulis
Lühiuurimus(sissejuhatus, välimus, üldnõuded)Kadi Vojevodova
Lühiuurimus(kasutatud kirjandus, keel ja stiil, maht, sissejuhatus, sisu ja kokkuvõte, tabelid, illustratsioonid, graafikud jm, viited, tsitaadid, välimus, üldnõuded)Siret Lahemaa
Lühiuurimus(kasutatud kirjandus, keel ja stiil, maht, sissejuhatus, sisu ja kokkuvõte, tabelid, illustratsioonid, graafikud jm, viited, tsitaadid, välimus, üldnõuded)Elle Teder


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile