Hindamismudelid

Kirjalik eneseväljendus: Referaat

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-51) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
(nimetu)(kasutatud allikad, pildid, õigekiri ja kirjavahemärgid, üldnõuded)Eda-Mai Tammiste
(nimetu)(hinnang teosele, teose ülesehitus (põhisündmused), teose ülesehitus (põhisündmused))Ljudmila Melnikova
(nimetu)(Enda panus, Ettekanne, Teose ülesehitus ja sisu, Tähtajast kinnipidamine, Vormistus)Ann Valang
(nimetu)Anu Laidinen
Geograafia referaat(kasutatud allikad, piltide kasutamine (geograafia), piltide kasutamine (informaatika), referaadi kavapunktid, referaadi ülesehitus, vormistamise nõuded, õigekiri ja kirjavahemärgid, üldnõuded)Maria Savina
Geograafia referaat(kasutatud allikad, piltide kasutamine (geograafia), piltide kasutamine (informaatika), referaadi kavapunktid, referaadi ülesehitus, vormistamise nõuded, õigekiri ja kirjavahemärgid, üldnõuded)Aili Tamm
Hindamismudel õpimapi hindamiseks(Eesmärk ja õpiväljundid, Terviklikkus, selgus, loovus, Vormistus, ülesehitus,keel)Maarika Jagula
Kirjaliku töö vormistamine(Lehekülg, Lõik, Pealkirjad, Seled, Sisukord, Tiitelleht, Viitamine, Õigekiri)Riina Tralla
Kirjaliku töö vormistamine(Lehekülg, Lõik, Pealkirjad, Seled, Sisukord, Tiitelleht, Viitamine, Õigekiri)Varje Tipp
Logistika klienditeeninduse raport(analüüs, erialase terminoloogia kasutamine, küsimustele vastamine, Tiitelleht ja vormistus, tähtajalisus)Diana Eller


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile