Hindamismudelid

Tarkvara ja veeb: Veebileht kui õppematerjal

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-18) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Ajaveebi hindamine (15 - 16 punkti: hinne 5; 13 - 14 punkti: hinne 4; 10 - 12 punkti: hinne 3; vähem kui 10 punkti - ajaveeb tuleb korda teha)(Keelekasutus, Kujundus, Sisu, Viited (lingid))Laine Aluoja
Blogide hindamismudel(Keelekasutus, Kujundus, Sisuline kompaktsus, teemakohasus, Vahendid, Viitamine)Kristel Vahtra
Blogide hindamismudel 2(Sisuline kompaktsus, teemakohasus, Vahendid, Viitamine)Svitlana Polischuk
E-kiri(Kirja lõpp, Kirja pealkiri, Kirja sisu, Sissejuhatus, teema arendus, kokkuvõte, Viisakusvormelid)Triinu T
E-kiri(Kirja lõpp, Kirja pealkiri, Kirja sisu, Sissejuhatus, teema arendus, kokkuvõte, Viisakusvormelid)Maret Laiv
enesehindamineUlvi Raidla
enesehindamineUlvi Raidla
Ilmavaatlused (üks nädal)(Autoriõigus, Hinne kujuneb, Kaardid, Kokkuvõte, Pealkirjad / päevad / kuupäevad, Selgitused / kommentaarid, Töö eesmärk)Evi Tarro
Kirjandusraal 2009(Autoriõigused, esitlemine, kirjanduslik osa, kujundus, rakendatavus, üldandmed)Tiia Niggulis
Kõnelemisoskuse arendamine inglise keeles elektroonsete õppevahendite abil.(Autoriõigused, Hariduslik sisu, Kasutatud programmid, Kogumiku maht ja seotus, Koostatud veebilehe sisu, Seos õppekavaga, Uudsus ja rakendatavus)Katrin Saks


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile