Hindamismudelid

Õppematerjal: Tunnikava

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-5) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Hindamismudel arvutiteaduste ÕKR kuuluva õppekava „Tarkvara ja andmebaaside haldus“ moodulile „Sissejuhatus arvutiteaduste valdkonna kutseõpingutesse“(Omab ülevaadet õpitavast erialast ja elukestva õppe võimalustest, Oskab leida ja kasutada kodulehel olevat infot sh ÕKE, Oskab nõuetekohaselt koostada ja vormistada kirjalikke töid)Kaarin Vask
Oma töökava (Sobivus kasutamiseks, Vormikohane töö planeerimise tabel, Vormistuse korrektsus, Õpetaja enda panus, Üldhinnang)Ene Veberson
spordimängud(Aktiivsus, Allikad, Esitus, kestvus, Loovus, Populaarsus, Sisu)valeria horoseva
Õpetaja töökava(2/2, 2/4)Varje Tipp
Õpetaja töökava(2/2, 2/4)Liia Opmann


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile