Hindamismudelid

Õppematerjal: Esitlus

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-60) Leht 7 (61-70) Leht 8 (71-80) Leht 9 (81-90) Leht 10 (91-100) Leht 11 (101-110) Leht 12 (111-120) Leht 13 (121-130) Leht 14 (131-140) Leht 15 (141-150) Leht 16 (151-160) Leht 17 (161-170) Leht 18 (171-180) Leht 19 (181-186) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Esitlusprogrammis koostatud kokkuvõtte hindamismudel(Kasutatud kirjandusele viitamine, Keeleline korrektsus, Sisu põhjalikkus, Slaidi animeerimine, Slaidi kujundus)Signe Abel
Esitluste ettekandmine(Ajalimiit, Algus, Graafika, Kujundus, Lõpp, Sisu, Suuline esitlus)Jekaterina Domaševa
Hindamismudel(Esitlemine, Kujundus, Sisu, Tiitelleht)Solvi Kaljuvee
Hindamismudel: Loovtöö esitluse hindamise juhend (Hindamiskriteeriumid valmis tööle)(Kasutatud materjalid, Keelekasutus, Põhiidee ja töö sisu vastavus teemale., Teema arendus tulenevalt sisust, Töö ülesehitus ja sidusus., Uurimuse tulemused, Vormistus)Oksana Petrova
Imetajad ja linnud. (Kujundus, Sisu, Teema)Kati Kirsipuu
Inglise keele grammatika esitluse hindamismudel( Animatsioonid ja esitlemine , Avaleht, Kasutatud materjalide loend, Sisu, Teema, Õigekiri)Sirli Mäits
IT füüsikas III kursus(Avaleht, Esitlemine. Punktid korrutatakse 2-ga , Kasutatud materjalide loend, Kujundus/õigekiri, Seos erialaga. Punktid korrutatakse 3-ga, Tervikuna. Punktid korrutatakse 3-ga, Tähtajast kinnipidamine. Punktid korrutatakse 2-ga, Videoklipp või artikkel. Punktid korrutatakse 2-ga)Anne Krull
Îöåíèâàíèå îçíàêîìèòåëüíîé ïðåçåíòàöèè(Ãðàôèêà, Ïðàâîïèñàíèå, Ñîäåðæàíèå, Òåìà, Äèçàéí)Olga Šumailova
Julia T esitluse hindamismudel( Animatsioonid ja esitlemine , Avaleht, Graafika, Heli/video kasutamine, Kasutatud materjalide loend, Kujundus, Sisu, Teema, Õigekiri)Julia Trofimova
Kooli tutvustuse esitluse hindamismudel(Informatiivsus, Kujundus, Pildimaterjal, Õigekeelsus, Ülesehitus)Varje Tipp


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile