Hindamismudelid

Kirjalik eneseväljendus: Arvamus

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-43) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Kirjalik eneseväljendusoskus: Kirjand(vene keel võõrkeelena)(sisu, sõnavara ja stiil, õigekiri ja kirjavahemärgid, ülesehitus)eha meier
Kirjalik eneseväljendusoskus: Kirjand(vene keel võõrkeelena)(sisu, sõnavara ja stiil, õigekiri ja kirjavahemärgid, ülesehitus)eha meier
Kirjalik eneseväljendusoskus: Kirjand(vene keel võõrkeelena)(sisu, sõnavara ja stiil, õigekiri ja kirjavahemärgid, ülesehitus)tanja raap
Kirjalik eneseväljendusoskus: Kirjand(vene keel võõrkeelena)(sisu, sõnavara ja stiil, õigekiri ja kirjavahemärgid, ülesehitus)tanja raap
Kirjutsmisülesannete hindamine( Ülesandest arusaamine, Pikkus, Sisu, Sõnavara ja stiil, Õigekiri, Ülesehitus)Julia Nikolina
Kokkuvõttev töö (reklaamvoldik) raamatust Röövlitütar Ronja(Oluliste sündmuste esiletoomine, Tegelaste iseloomustamine, Teosele hinnangu andmine, Töö vormistamine, Õigekiri ja kirjavahemärgid)Triinu Lehtoja
Lühike arvamuslugu(pikkus (sõnu), sisu, õigekiri ja kirjavahemärgid, ülesehitus)Kadi-Ly Jaansalu
Matemaatilise mängu uurimine(Mängu URL, Mängu uurija, Pealkiri, Ühe vastuse sisu, Ühe vastuse vormindamine (font), Ühe vastuse vormindamine (tühikud ja lõigud), Ühe vastuse õigekiri ja kirjavahemärgid)Katrin Kalamees
objektiivse ja ebaobjektiivse uudise analüüs(arvamus, sisu)Maris Veerus
Raamatu esitlus(Esitamine, Esitluse ilmestamine, Lugemismulje, Näited, Sisu lühikirjedus, Tegelased, Teost iseloomustavaid fakte)Kai Koitla


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile