Hindamismudelid

Suuline eneseväljendus: Diskussioon

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-7) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Diskussioon(Koostöö, Kuulamine, Mitteverbaalne suhtlemine, Osalemise aktiivsus, Teemas püsimine)Evelin Lahesoo
Diskussioon(Koostöö, Kuulamine, Mitteverbaalne suhtlemine, Osalemise aktiivsus, Teemas püsimine)Enna Kallasvee
Diskussioon Interneti turunduse teemal(Koostöö, Kuulamine, Mitteverbaalne suhtlemine, Osalemise aktiivsus, Teemas püsimine)Enna Kallasvee
Diskussioon Interneti turunduse teemal(Koostöö, Kuulamine, Mitteverbaalne suhtlemine, Osalemise aktiivsus, Teemas püsimine)Enna Kallasvee
Diskussioon2(Koostöö (oskab kaaslastega arvestada ning jagada arvamusi sobival hetkel), Kuulamine (kuulab kaaslaste arvamusi, oskab kasutada aktiivse kuulamise võtteid), Mitteverbaalne suhtlemine ( kasutab mitteverbaalse suhtlemise võtteid-silmside, hääletoon, näoilme, , Osalemise aktiivsus( osaleb aktiivselt arutelus, jagab oma mõtteid ja arvamusi teistega), Teemas püsimine (esitab arvamusi püsides diskussiooni teemas))Evelin Lahesoo
Diskussioonivõrk(Arutelu klassikaaslastega, Iseseisev töötamine, Oma arvamuse põhjendamine, Osalemine paaristöös, Teksti lugemisoskus, Väidete argumenteerimine)Triin Äärismaa-Unt
ettevalmistatud diskussioon (paaristöö, eesti keel võõrkeelena)(, aktiivsus ja kuulamisoskus, ettevalmistus diskussiooniks, keel, probleemi käsitlemine)Irina Bahramova


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile