Hindamismudelid

Tarkvara ja veeb: E-testi hindamismudel

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-18) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
(nimetu)Liliana Kester
E-testi hindamismudel(Kujundus ja kasutatavus, Küsimuste korrektsus, Testi piisavus, Testi raskusaste, Testi reliaablus, Testi tagasiside, Testi valiidsus, Testi ühilduvus õppekava ja teema kontrollimise eesmärkidega, Testiküsimuste tüübi valik)Veiko Hani
E-testi hindamismudel(Kujundus ja kasutatavus, Küsimuste korrektsus, Testi piisavus, Testi raskusaste, Testi reliaablus, Testi tagasiside, Testi valiidsus, Testi ühilduvus õppekava ja teema kontrollimise eesmärkidega, Testiküsimuste tüübi valik)Varje Tipp
E-testi hindamismudel(Kujundus ja kasutatavus, Küsimuste korrektsus, Testi piisavus, Testi tagasiside, Testi valiidsus, Testi ühilduvus õppekava ja teema kontrollimise eesmärkidega, Testiküsimuste tüübi valik)Maie Kotka
E-testi hindamismudel(Kujundus ja kasutatavus, Küsimuste korrektsus, Testi piisavus, Testi raskusaste, Testi reliaablus, Testi tagasiside, Testi valiidsus, Testi ühilduvus õppekava ja teema kontrollimise eesmärkidega, Testiküsimuste tüübi valik)Inge Kuusemaa
E-testi hindamismudel (18 - 12 punkti - test on sobiv kasutamiseks, 0 - 12 punkti - test ei ole sobiv kasutamiseks)(Kujundus ja kasutatavus, Küsimuste korrektsus, Test kontrollimise eesmärgid, Testi raskusaste, Testi tagasiside, Testiküsimuste tüübi valik)Laine Aluoja
E-testi hindamismudel (18 - 12 punkti - test on sobiv kasutamiseks, 0 - 12 punkti - test ei ole sobiv kasutamiseks)(Kujundus ja kasutatavus, Küsimuste korrektsus, Testi raskusaste, Testi tagasiside, Testi ühilduvus õppekava ja teema kontrollimise eesmärkidega, Testiküsimuste tüübi valik)Laine Aluoja
e-testi koostamine(Kujundus ja kasutatavus, Küsimuste korrektsus, Testi piisavus, Testi raskusaste, Testi tagasiside)Tiina Steinberg
e-testi koostamine(Kujundus ja kasutatavus, Küsimuste korrektsus, Testi piisavus, Testi raskusaste, Testi tagasiside)Tiina Steinberg
e-testi koostamine(Kujundus ja kasutatavus, Küsimuste korrektsus, Testi piisavus, Testi raskusaste, Testi tagasiside)Pille Alekand


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile