Hindamismudelid

Suuline eneseväljendus: Luule esitamine

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-60) Leht 7 (61-70) Leht 8 (71-80) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Ellen Niidu luule esitamine(esinemiskultuur, esitus, ilmekus, selgus, sõnum)Ruth Leping
Ellen Niidu luule esitamine(esinemiskultuur, esitus, ilmekus, põhjendused, selgus, sõnum)Maret Aava
Etlemine(esinemiskultuur, esitus, ilmekus, selgus, sõnum)Liia Lees
Etlemine. Mitteeristav hindamine(Esinemiskultuur, esitus, ilmekus, selgus, Sõnum)Kai Koitla
Kevadluuletuse esitamine(esinemiskultuur, esitus, ilmekus, luuletuse valik, selgus)Silva Kolk
Kevadluuletuse esitamine(esinemiskultuur, esitus, ilmekus, luuletuse valik, selgus)Silva Kolk
Kevadluuletuse esitamine(, Esinemiskultuur, Esitus, Ilmekus, Selgus)Kersti Pihel-Hein
Kevadluuletuse esitamine(, Esinemiskultuur, Esitus, Ilmekus, Selgus)Kersti Pihel-Hein
Laulmine II kooliastmes(Aktiivne osavõtt ühislaulmisest, Helikõrguste tabamine lähtudes õpilase võimetest., Kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid);, Kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi (laulmisel), Loomulik kehahoid, selge diktsioon, On valmis koostööks)Eda Hirson
Laulu esitamine(esinemiskultuur, esitus, ilmekus, selgus)Inga Sermat


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile