Hindamismudelid

Eneseareng: Õpimapp

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-60) Leht 7 (61-70) Leht 8 (71-80) Leht 9 (81-90) Leht 10 (91-100) Leht 11 (101-104) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
3.kl loovtöö õpimapp inglise keele tunnis(Eneseanalüüs, loovtööd, Mapi esitamine, Struktuur, Tiitelleht)Anu Joon
4. klassi emakeele õpimapp(SISUKORD, TIITELLEHT, TÖÖLEHED, ÜLDINE KORD)Kersti Roosioja
4.klassi loodusõpetuse õpimapp teemal Looduskatastroofid(Hindamine, Mapi esitamine, Sisu, Sisukord, Struktuur, Tiitelleht)Viia Hang
5.kl õpimapp (3.veerand)(Eneseanalüüs, Mapi esitamine, Sisu4, Sisukord, Struktuur, Tiitelleht)Krista Kruusat
7. klassi luule õpimapp (Sisu, Struktuur, Tiitelleht, Õigekiri)Anneliis Liblik
7.kl õpimapp - tehted ratsionaalarvudega(Eneseanalüüs, Mapi esitamine, Sisu1, Sisu2, Sisu3, Sisu4, Sisukord, Struktuur, Tiitelleht)Tiina Toomeoks
7.kl õpimapp - tehted ratsionaalarvudega(Eneseanalüüs, Mapi esitamine, Sisu1, Sisu2, Sisu3, Sisu4, Sisukord, Struktuur, Tiitelleht)Gaida Kabral
Arengumapp. Hinne 5: 9 - 10 punkti; hinne 4: 7 - 8 punkti; hinne 3: 5 - 6 punkti; hinne 2: 2 - 4 punkti(Eneseanalüüs, Tööde esitamine)Siivi Jõgi
BIOLOOGIA õpimapp. (ENESEANALÜÜS, ISESEISVAD TÖÖD, MATERJALIDE OLEMASOLU, MATERJALIDE SISU, VORMISTUS, ÜLDINE HINNANG ÕPIMAPILE)Merike Einma
BIOLOOGIA õpimapp. Õpimapi hinne: 32 - 36 punkti [väga hea]; 26 - 31 punkti [hea]; 18 - 25 punkti [rahuldav]. Kui kogud 0 - 17 punkti, siis likvideeri puudused ja esita mapp uuesti. (ENESEANALÜÜS, ISESEISVAD TÖÖD, MATERJALIDE OLEMASOLU, MATERJALIDE SISU, VORMISTUS, ÜLDINE HINNANG ÕPIMAPILE)Meeli Sanolainen


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile