Hindamismudelid

Eneseareng: Õpimapp

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-60) Leht 7 (61-70) Leht 8 (71-80) Leht 9 (81-90) Leht 10 (91-100) Leht 11 (101-104) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
E-portfoolio hindamine (kehaline)(Eesmärk, Hindamiskriteeriumid, Mapi sisu kirjeldus, Tegevuste järgnevus)Evaliis Seiler
Eksamiks valmistumise õpimapi hindamisjuhend(Eneseanalüüs, Hinne, Tähtaeg, Tööd, Vormistus)Tiia Eikla
Herbaariumi hindamine(Herbaariumi vormistamine, Kohustuslike liikide olemasolu, Puitaimede liikide määramine)Kaja Hiie
Hindamismudel: Õpimapp (matemaatika). Kui kogud 19 - 20 punkti on õpimapi hinne: väga hea,15 - 17 punkti annab hinde: hea, 9 - 15 punkti annab hinde: rahuldav, 4 - 8 punktide korral tuleb puudused likvideerida ja õpimapp uuesti esitada.(Eneseanalüüs, Iseseisvad tööd, Tööülesanded, Õpimapi vormistamine, Üldine hinnang õpimapile)Elna Ilus
II veerand 2013 õpimapp(Eneseanalüüs, Mapi esitamine, Mapi korrektsus, Sisu, Struktuur)Mari Markson
Informaatika õpimapp (6.klass)(Eneseanalüüs, Grupitööd, Kujundus, Sisu, Tööde täiendamine, Vormistus)Triinu Pääsik
Inglise keele eksamikirjutiste õpimapp(ENESEANALÜÜS, TÖÖD, ÜLDINE KORD)Mare Hellenurm
Inglise keele riigieksamiks valmistumise õpimapi hindamismudel(Eneseanalüüs, Hinne, Tähtaeg, Tööd, Vormistus)Ursula Paavel
Inglise ärikeel(ENESEANALÜÜS, MATERJALIDE OLEMASOLU, MATERJALIDE SISU, MUUD NÕUDED, VORMISTUS)Tea Tamm
Kaardiülesande hindamine õ. lk 14(Ülesanne 1 mõistete kasutamine, Ülesanne 1 mõistete sisu., Ülesanne 2. Pinnavormid kaardil., Ülesanne 3. Kus asuvad kõrgemad ja madalamad pinnavormid?, Ülesanne 3. Pinnavormide absoluutse kõrguse määramine., Ülesanne 4. Maapinna tasasus, Ülesanne 5. Samakõrgusjooned kaardil., Ülesanne 6. Jõe voolusuund.)Kairi Jaaksaar


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile